Home ข่าวสาร เทียบกันไปเลย 2 ยักษ์ใหญ่ Facebook vs Google ใครจ่ายเงินเดือนหนักกว่ากัน

เทียบกันไปเลย 2 ยักษ์ใหญ่ Facebook vs Google ใครจ่ายเงินเดือนหนักกว่ากัน

จะดีแค่ไหนถ้าหากว่าคุณได้มีโอากาสร่วมงานกับบรรดาบริษัทหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่ เพราะแน่นอนว่าสิ่งดีดีเป็นอย่างแรกที่คุณจะได้รับนั่นก็คือค่าตอบแทนในเรทที่ดี และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นรายได้ประจำแล้ว บริษัทเหล่านี้ยังมีสวัสดิการและโบนัสประจำปีที่ดึงดูดใจเหล่ามหาชนคนทำงานมนุษย์ออฟฟิศอย่างเราๆ อยู่มาก

PayScale ได้ทำการสำรวจรายได้จริงของพนักงานทั้ง 2 บริษัท ซึ่งเป็นรายได้เฉลี่ยนทั้งปีที่พวกเขาได้รับ โดยพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อปีของพนักงาน Google อยู่ที่ $ 114,000 (3,420,000 บาท) และ รายได้โดยเฉลี่ยต่อปีของพนักงาน Facebook อยู่ที่ $ 119,000 (3,570,000 บาท) ซึ่งสูงกว่า Google โดยมีรายละเอียดตามตำแหน่งงานดังนี้

Loading...

 

ตำแหน่ง Software Engineer เหล่าวิศวกรรมซอฟแวร์ อาชีพที่ถือว่ามีความสำคับต่อระบบต่างๆ ของเทคโนโลยี ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถทั้งด้านซอฟแวร์โดยตรงและยังต้องมีความรู้จากทางวิศวกรรมด้วย

Google เฉลี่ยที่ปีละ $ 76,000 (2,280,000 บาท) ถึง $ 152,000 (4,560,000 บาท) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Facebook เฉลี่ยที่ปีละ $ 94,000 (2,820,000 บาท) ถึง $ 164,000 (4,920,000 บาท) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เช่นกัน

 

ตำแหน่ง Senior Software Engineer บุคลากรผู้ที่ดำรงตำแหน่งวิศวกรรมซอฟแวร์ในระดับระดับอาวุโสนั่นเอง

Google มีรายได้เฉลี่ยที่ปีละ $ 154,702 (4,641,060 บาท) โดยมีรายได้ระหว่าง $ 116,000 (3,480,000 บาท) ถึง $ 189,000 (5,670,000 บาท)
Facebook Senior Software Engineer มีรายได้เฉลี่ยที่ปีละ $ 153,905 (4,617,150 บาท)

 

ตำแหน่ง Technical Program Manager ผู้ที่มีหน้าที่นำผลิตภัณฑ์ขององค์กรไปสู่ความสำเร็จ ด้วยการบริหารเวลา การประเมินคความเสี่ยง และการติดต่อประสานงานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

Google อยู่ที่ $ 138,866 (4,165,980 บาท) ต่อปี
Facebook เฉลี่ยที่ $ 130,167 (3,905,010 บาท) ต่อปี

 

ตำแหน่ง Product Manager ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้มีหน้าที่หลักคือต้องวางกลยุทธ์ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ มีทิศทางการเติบโตไปในแบบที่ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนในระยะยาว

Google มีรายได้เฉลี่ยปีละ $ 127,031 (3,810,930 บาท) สูงสุด $ 171,000 (5,130,000 บาท) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Facebook เฉลี่ยปีละ $ 132,433 (3,972,990 บาท) สูงสุด $ 183,000 (5,490,000 บาท) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เช่นกัน

 

ตำแหน่ง Data Scientist ผู้ที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากหลายๆ ด้าน มาวิเคราะห์โดยผ่านกระบวนและวิธีการต่างๆ เช่น Data Mining, Machine Learning, Optimization เพื่อหาเพื่อหาคำตอบให้เกิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

Google มีรายได้เฉลี่ยปีละ $ 130,096 (3,902,880 บาท) สูงสุด $ 172,000 (5,160,000 บาท) ต่อปี
Facebook ให้เฉลี่ยที่ $ 121,772 (3,653,160 บาท) สูงสุด $ 161,000 (4,830,000 บาท) ต่อปี

 

ตำแหน่ง Account Manager เพื่อการให้การดำเนินงานระหว่างบริษัทและลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่ Account Manager คอยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัท ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

Google มีรายได้เฉลี่ยปีละ $ 50,000 (1,500,000 บาท) ถึง $ 108,000 (3,240,000 บาท) ต่อปี ขณะที่ account executives มีเงินเดือนเฉลี่ย $ 54,000 (1,620,000 บาท) ถึง $ 129,000 (3,870,000 บาท) ต่อปี
Facebook ให้ที่ $ 47,000 (1,410,000 บาท) ถึง $ 108,000 (3,240,000 บาท) ต่อปี

 

ตำแหน่ง Recruiter รีครูเตอร์ อาชีพที่มีความสำคัญมากๆ เพราะทำหน้าที่จัดหาบุคลากรให้ตรงกับหน้าที่ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

Google มีรายได้เฉลี่ยปีละ $ 44,000 (1,320,000 บาท) สูงสุด $ 102,000 (3,060,000 บาท) ต่อปี
Facebook ให้ที่ $ 50,000 (1,500,000 บาท) ถึง $ 127,000 (3,810,000 บาท) ต่อปี

 

Source : yahoo

Loading...
Load More Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

โอกาสมาถึงแล้ว รับสมัครคนไทยไปทำงานไต้หวัน วุฒิ ม.3 รายได้ดี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ประกาศรับ…