Home ข่าวสาร 10 อาชีพ ที่ตลาดแรงงานต้องการสูง

10 อาชีพ ที่ตลาดแรงงานต้องการสูง

เข้าเลยไม่อารัมภบท

10. งานโลจิสติกส์ & ขนส่ง 

Loading...

ความต้องการของตลาดแรงงานอยู่ที่ 3.04% เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้าข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า เนื่องด้วยปัจจุบันตลาดสินค้าออนไลน์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์ & ขนส่ง เติบโตไปด้วยเช่นกัน

9. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ความต้องการของตลาดแรงงานอยู่ที่ 5.02% ในปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความจำเป็นและสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพราะฝ่ายงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีการวางแผนจัดการบริหารและคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสม ไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใด ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างหนึ่งขององค์กรนั้นอยู่ที่การบริหารทรัพยากรบุคคล

8. งานระดับผู้บริหาร 

ความต้องการของตลาดแรงงานอยู่ที่ 5.63% งานระดับผู้บริหารคือ ผู้ที่มีหน้าที่กระจายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ล่ะบุคคล พร้อมทั้งคอยให้คำแนะนำการทำงานนั้นอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผลงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

10 อาชีพ ที่ตลาดแรงงานต้องการสูง

7. งานช่วงระยะสั้นต่างๆ

ความต้องการของตลาดแรงงานอยู่ที่ 6.28% เวลานี้คงต้องยอมรับว่างานระยะสั้นนั้นมีค่าตอบแทนสูงจริงๆ ทั้งยังตอบโจทย์ของรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบัน รูปแบบการทำงานดังกล่าวมีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์วิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ ในปัจจุบันได้ เช่น ตำแหน่งอีเว้นท์ มาร์เก็ตติ้ง ,มาร์เก็ตติ้ง และหลายองค์กรเล็งเห็นแล้วว่างานบางตำแหน่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานประจำเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรลง

6. งานบริการลูกค้า 

ความต้องการอของตลาดแรงงานยู่ที่ 6.39% เรียกอีกอย่างว่างาน Customer Service เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนาน ๆ และภักดีแบรนด์ตลอดไป เพราะถึงแม้ว่าตัวสินค้าเองจะดีแค่ไหนก็ตาม หากการให้บริการระหว่างการขายหรือบริการหลังการขายไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นๆ ฉนั้นตำแหน่งงานบริการลูกค้า จึงมีความสำคัญอย่างมาก

5. งานด้านธุรการ

ความต้องการของตลาดแรงงานอยู่ที่ 7.15% เรียกกันติดปากว่างาน Admin เป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุน เห็นได้จาก ผู้ที่ทำงานธุรการสามารถเข้าไปช่วยเหลืองานในฝ่ายอื่น ๆ ได้ เช่น Admin สามารถเข้าไปช่วยงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการดูแลเอกสาร หรือ ทำตำแหน่งประสานงานกับพนักงานก็ได้ เรียกว่าสมัครตำแหน่งเดียวได้ทำหลายอย่าง ผู้ประกอบการเลยชอบ

4. งานไอที&โปรแกรมเมอร์

ความต้องการของตลาดแรงงานอยู่ที่ 8.11% ถือเป็นหนึ่งในเบื้องหลังคนสำคัญที่เป็นคนที่คอยพัฒนาและซัพพอร์ตให้หน่วยงานหรือองค์กร สามารถดำเนินกิจการในยุคปัจจุบันที่มีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการทำธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน 

10 อาชีพ ที่ตลาดแรงงานต้องการสูง

3. งานวิศวกรและการผลิต

ความต้องการของตลาดแรงงานอยู่ที่ 8.62% เมื่อยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไปโรงงานและอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ นั้นเริ่มหันมาใช้เครื่องจักรในการผลิตกันมากขึ้น ความต้องการบุคลากรวิศวกรและการผลิตนั้นย่อมมีมากตามไปด้วย

2. งานการเงินและบัญชี

ความต้องการของตลาดแรงงานอยู่ที่ 12.16% เมื่อขึ้นชื่อว่าทำธรุกิจแล้ว สิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงนั่นก็คือเรื่องเงินทอง ดังนั้นแน่นอนเลยบว่าต้องมีตำแหน่งงานนี้อยู่ในหน่วยงานแน่ๆ เรียกได้ว่าทุกที่ต้องจ้างงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อย่างแน่นอน

1. งานขายและการตลาด

ความต้องการของตลาดแรงงานอยู่ที่ 22.65% ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรต่างงัดกลเม็ดหมัดเด็ดออกมาสู้กันอย่างเต็มที่ ดังนั้นหน้าที่งานขายและการตลาดจึงมีความสำคัญมาก เพื่อส่งเสริมการขาย เพื่อให้สินค้ากระจายไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น และ อย่างทั่วถึง ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีส่วนของกลุ่มสายงานอิสระ ที่กำลังได้รับความนิยมและรายได้ดีไม่แพ้งานประจำ อันได้แก่ เกมเมอร์ ยูทูปเบอร์ คนขับแก๊ปไบร์ค/แก๊ปฟู้ด อูเบอร์ ขายของออนไลน์ และกลุ่มคนที่หารายได้เสริมจากแพลตฟอร์มต่างๆ

 

รู้หรือไม่ คนรับจ้างเข็นของ หรือ เรามักเรียกกันติดปากว่าอาชีพ “รับจ้างเข็นผัก” ที่ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต มีรายได้ขั้นต่ำถึงวันละ 1,000 บาท แต่ปัจจุบันอาชีพนี้มักไม่ค่อยได้รับความนิยมในหมู่คนไทย แต่กลับเป็นที่นิยมในหมู่แรงงานต่างด้าว เราจะเห็นได้จากที่เวลาไปซื้อของคนเข็นมักจะเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นเอง นี่แหละเรียกว่าอาชีพที่ตลาดต้องการ เพราะว่าทำงานที่ตลาด “ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน” (อ้างอิง)

Loading...
Load More Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

กรมการจัดหางาน รับสมัคร ไปทำงานญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 ไปถูกกฎหมาย ตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรี

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคนไทยไปฝึกงา…