Home ข่าวสาร มีบำนาญได้ โดยไม่ต้องเป็น ข้าราชการ สูงสุดถึง 7,200 บาท/เดือน

มีบำนาญได้ โดยไม่ต้องเป็น ข้าราชการ สูงสุดถึง 7,200 บาท/เดือน

โครงการบำนาญประชาชนโดยกองทุนการออมแห่งชาติ( กอช.) นั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันให้กับประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในสวัสดิการแรงงาน(ประกันสังคม)หรือเป็นข้าราชการ เพื่อที่จะเป็นเงินไว้ใช้หลังเกษียณในวัย 60 ปี เสมือนเป็นเงินบำนาญแบบระบบราชการ และที่สำคัญทุกครั้งที่เราออมกับกอช. รัฐจะช่วยสมทบเงินออมเข้าไปเพิ่มด้วย เรียกว่าได้ถึง 2 เด้ง ซึ่งจะช่วยในการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุ

ภาพจาก : กองทุนการออมแห่งชาติ( กอช.) ออมกับ กอช. รัฐสมทบให้ตามอายุ

โดยผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

Loading...
  1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
  2. อายุไม่น้อยกว่า 15 ปีและไม่เกิน 60 ปี
  3. ไม่อยู่ในกองทุนตามกฏหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากนายจ้าง
  4. ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน

หรือกลุ่มคนที่ทำ อาชีพค้าขาย อาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้างทั่วไป แรงงานนอกระบบ แม่บ้าน นอกจากนี้ยังรวมถึง กลุ่ม นักเรียน นักศึกษา อีกด้วย หรือเรียกง่ายๆ คือ กลุ่มประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการแรงงาน(ประกันสังคม)หรือเป็นข้าราชการนั่นเอง

ภาพจาก : กองทุนการออมแห่งชาติ( กอช.) การบริหารจัดการเงิน

โดยสามารถออมเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50 – 13,200 ต่อปี ซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงถ้าหากเดือนไหนเราไม่มีเงินออมจะทำอย่างไร เพราะเดือนไหนมีน้อยเราก็จ่ายน้อยได้ เดือนไหนมีมาก็จ่ายมากได้ โดยรัฐจะจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่งในทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนั่นเอง

โดยรัฐจะจ่ายสมทบแบ่งตามช่วงอายุดังนี้

(1)สมาชิก อายุ 15-30 ปี รัฐจ่ายสมทบ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง รวมทั้งปีไม่เกิน 600 บาท

(2)สมาชิก อายุ 30-50 ปี รัฐจ่ายสมทบ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง รวมทั้งปีไม่เกิน 960 บาท

(3)สมาชิก อายุ 50-60 ปี รัฐจ่ายสมทบ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง รวมทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท

“ซึ่งเมื่อออมเงินจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ก็จะได้เงินกลับคืนมาเป็นเงินบำนาญ สูงสุดถึง 7,277 บาท/เดือน”

ภาพจาก : กองทุนการออมแห่งชาติ( กอช.) ความคุ้มค่าการออมกับ กอช.

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสม โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน ได้ที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ธ.ก.ส. ,ธอส. ,ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา หรือผ่านสถาบันการเงินชุมชน และเครือข่าย กอช.ทั่วประเทศ หลังจากเป็นสมาชิกของ กอช. แล้วทุกท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินสะสม ผ่านแอพพลิเคชั่น “กอช.” โดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

โดยกอช. จะจ่ายเงินคืนให้สมาชิกโดยแบ่งออกเป็น 3 กรณีคือ

  1. สมาชิกครบอายุ 60 ปี บริบูรณ์ จะจ่ายเงินสะสมของเราและบำนาญรายเดือน
  2. สมาชิกถึงแก่กรรม จะจ่ายเงินสะสมของเราและบำเหน็จ
  3. เมื่อลาออกก่อนอายุ 60 ปี บริบูรณ์ จะจ่ายเงินสะสมของเราเท่านั้น ส่วนที่รัฐสมทบให้จะไม่ได้
ภาพจาก : กองทุนการออมแห่งชาติ( กอช.) ได้รับเงินคืนเมื่อไหร่
Loading...
Load More Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

กรมการจัดหางาน รับสมัคร ไปทำงานญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 ไปถูกกฎหมาย ตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรี

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคนไทยไปฝึกงา…