Home ข่าวสาร รับซื้อใบอ้อยตันละ 1 พัน เปลี่ยนมลพิษเป็นเงิน ตัดอ้อยไม่เผารัฐให้เพิ่ม130/ตัน

รับซื้อใบอ้อยตันละ 1 พัน เปลี่ยนมลพิษเป็นเงิน ตัดอ้อยไม่เผารัฐให้เพิ่ม130/ตัน

ปัญหาฝุ่นที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ หากจะพูดถึงสาเหตุซึ่งนอกจากควันท่อไอเสียจากรถยนต์จากการจราจรที่เป็นแหล่งกำเนิดใหญ่ที่มีสัดส่วน 40% ของแหล่งกำเนิดทั้งหมดในปัจจุบันแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งนั่นก็คือ การเผาไหม้ในที่โล่ง อาทิ เผาไร่ เผากระดาษ หรือแม้แต่การเผาไหม้ทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ก่อให้มลพิษข้ามแดน จากปัจจัยนี้ทำให้เกิด PM 2.5 ไม่น้อยกว่า 30-40% ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเผาไร่อ้อยเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ภาพจาก : siamkubota

เพื่อร่วมรณรงค์เรื่องดังกล่าว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย จัดแถลงข่าว การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับ ผู้แทนจากโรงงานน้ำตาลในจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2563 สำหรับมาตรการลดการเผาอ้อย ทางโรงงานมิตรภูหลวงได้ประกาศรับซื้อใบอ้อยตันละ 1,000 บาท เป็นปีแรก ตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่ผ่านมา ได้ซื้อไปแล้ว 6,000 ตัน  จากที่ตั้งเป้าไว้ 40,000 ตัน ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังสนับสนุนเงินให้แก่เกษตรกรที่ตัดอ้อยสด ขายได้เพิ่มอีกตันละ 130 บาท 

Loading...
ภาพจาก : siamkubota

ผู้แทนจากโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง อ.วังสะพุง นายสมศักดิ์  จวงพลงาม  ได้กล่าวว่า ได้สนับสนุนรถเครื่องจักรสำหรับตัดอ้อยสด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7 คัน จากเดิม 20 คัน  พร้อมกับสนับสนุนรถติดตั้งเครื่องสานใบอ้อย   ปีนี้ส่งเสริมไป 170 ชุด รวมพื้นที่ประมาณ 70,000 ไร่ 

Loading...
Load More Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

กรมการจัดหางาน รับสมัคร ไปทำงานญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 ไปถูกกฎหมาย ตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรี

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคนไทยไปฝึกงา…