Home งานต่างประเทศ อยากไปทำงานเกาหลี แบบถูกกฎหมาย ต้องทำไงบ้าง เตรียมไว้

อยากไปทำงานเกาหลี แบบถูกกฎหมาย ต้องทำไงบ้าง เตรียมไว้

วิธีที่จะทำให้เราได้ไปทำงานในประเทศเกาหลีผ่านกระทรวงแรงงาน คือต้องสอบ EPS-TOPIK ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีเพื่อที่จะไปทำงานตามระบบจ้างงาน ซึ่งเป็นข้อสอบแบบภาษาเกาหลี ดังนั้นสิ่งจำเป็นที่สุดคือเราต้องไปเรียนภาษาเกาหลีตามสถาบันที่เปิดสอนก่อนหรือเรียกว่าเราต้องมีความรู้ในภาษาเกาหลีก่อนนั่นเอง มีหลายโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาเกาหลีเพื่อสอบ EPS-TOPIK โดยเฉพาะ ซึ่คิดค่าเล่าเรียนที่ประมาณ 5,000 บาท ต่อ คอร์ส (บางครั้งกรมการจัดหางานในบางพื้นที่มีเปิดสอนฟรี)

อยากไปทำงานเกาหลี แบบถูกกฎหมาย ต้องทำไงบ้าง เตรียมตัวไว้เลย

1. สมัครเรียน ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงเรียนสอนภาษาผุดขึ้นมากมาย แต่จะมีสักกี่ที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานเข้าตรวจสอบมาตรฐานในทุกๆปี และโรงเรียนที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการสอบเพื่อไปทำงานที่เกาหลีพร้อมทั้งแจ้งข่าวสารวันเปิดรับสมัคร วันสอบ คือคอยเอาใจใส่นักเรียนนั้น เราต้อง เลือกที่เรียนกันดีดีนะ หรือสอบถามที่เรียนได้ที่กรมกาารจัดหางานประจำจังหวัดเพื่อขอคำแนะนำก็ได้

Loading...

2. สมัครสอบ EPS-TOPIK โดยส่วนมากโรงเรียนสอนภาษาที่เราไปเรียนจะแจ้งข่าวสารเรื่องวันเปิดรับสมัครให้เราอยู่แล้ว แต่จะให้ดีเราต้องติดตามข่าวสารจากกระทรวงแรงงานเองด้วย การสอบ EPS จะจัดขึ้นในทุกๆ ปี แต่จะไม่ได้จัดวันที่ตรงกัน ซึ่งกระทรวงแรงงานเกาหลี จะกำหนดวันสอบโดยหารือกรมการจัดหางาน โดยพิจารณาจากจำนวนคนหางานในบัญชีรายชื่อ และจำนวนการออกใบอนุญาตทำงานของสาธารณรัฐเกาหลี (โควต้า) โดยจะกำหนดสถานที่รับสมัคร สถานที่สอบ วันสอบ และวันสมัครไปทำงาน

3. ประกาศผลการสอบ ในกรณีที่สอบผ่านจะต้องไปรายงานตัว หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้หางานในเกาหลี โดยรายงานได้ที่กระทรวงแรงงาน ตามประกาศของกระทรวง ปกติจะรายงานตัวหลังสอบไม่เกิน 1 เดือน ภายหลังจากรายงานตัว กระทรวงจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สอบผ่านส่งไปยังกระทรวงแรงงานเกาหลี เพื่อให้นายจ้างเกาหลีมาคัดเลือกแรงงานที่สอบผ่านเข้าทำงานในสถานประกอบการ

4. รอการคัดเลือกจากนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเลือก ทางกระทรวงจะติดต่อไปยังผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยตรง เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาทำสัญญาการจ้างเข้าทำงานระหว่างนายจ้าง ณ กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ 

5. หลังจากเซ็นสัญญาแล้ว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มอีก 1 คอร์ส การเรียนภาษาเกาหลีภาคบังคับ เพื่อที่จะได้เดินทางไปทำงานกับนายจ้างที่ประเทศเกาหลี จึงต้องเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในภาษาเพิ่มขึ้นอีก 

6. รอกำหนดวันเดินทาง กระทรวงแรงงานจะแจ้งกำหนดวันเดินทางให้ทราบเพื่อให้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และเมื่อถึงกำหนดเวลาก็เดินทางไปเกาหลี ในวันเดินทางจะมีการอบรมที่กระทรวงแรงงานอีกครั้ง และเมื่อเดินทางถึงเกาหลีแล้ว ก่อนที่นายจ้างจะมารับตัว ก็จะต้องเข้ารับการอบรมอีกครั้งหนึ่ง

Loading...
Load More Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

กรมการจัดหางาน รับสมัคร ไปทำงานญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 ไปถูกกฎหมาย ตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรี

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคนไทยไปฝึกงา…