Home งานต่างประเทศ โครงการ Work and Holiday ทำงาน ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์ สำหรับคนไทย

โครงการ Work and Holiday ทำงาน ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์ สำหรับคนไทย

โครงการ work and holiday visa ภายใต้การกำกับดูแลโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) Department of Children and Youth ซึ่ง รัฐบาลไทย และรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชนให้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรมและภาษาในต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ระดับเยาวชน 

 

Loading...

ซึ่งได้ทำความตกลงโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย จำนวน 500 คน และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ จำนวน 100 คน โดยการให้วีซ่าที่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อ ท่องเที่ยว รวมถึงสามารถใช้ทำงานชั่วคราว ในขณะพำนักอยู่ในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้ด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเดินทางเข้าประเทศที่ได้รับเลือกภายใน 1 ปีหลังได้รับวีซ่า

โรงละครโอเปร่า ซิดนีย์ ออสเตรเลีย ภาพจาก : Pixabay

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 18-30 ปี 
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี 
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • สำหรับผู้ที่เดินทางคนเดียวเท่านั้น
 • มีบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นชื่อของผู้สมัคร 5,000$ ออสเตรเลีย หรือ 7,000$ นิวซีแลนด์

 

เงื่อนไขกรณีใช้ทำงาน

 • สำหรับ ออสเตรเลีย ทำงานได้เพียง 6 เดือนต่อหนึ่งนายจ้าง เมื่อครบ 6 เดือนสามารถเปลี่ยนงานได้ 
 • สำหรับ นิวซีแลนด์ ทำงานได้เพียง 3 เดือนต่อหนึ่งนายจ้าง เมื่อครบ 3 เดือนสามารถเปลี่ยนงานได้

 

หลักฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้อ้างอิงได้

 • TOEFL มีอายุไม่เกิน 1 ปี (133 on a computer based test, 450 on a paper based test, 45 – 46 on an internet-based test)
 • IELTS (ประเภทใดก็ได้) อายุไม่เกิน 1 ปี (ไม่ต่ำกว่า 4.5 ในทุกทักษะ)
 • หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรในหลักสูตรอินเตอร์ ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา/ระดับอุดมศึกษา
 • จบการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตร

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

 • วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งตัวจริงและสำเนา
 • เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ทั้งตัวจริงและสำเนา
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน
 • เขียนแผนเป็นภาษาอังกฤษ คร่าวๆ  1 หน้า A4 ระบุการเดินทาง และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์  

 

โดยมีขั้นตอนในการสมัครดังนี้

1. โครงการเปิดรับสมัครทางออนไลน์ โดยจะเปิดให้ยื่นความประสงค์ ช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ในทุกปี ที่นี่

2. ต่อไปจะต้องยื่นเอกสารในช่วงต้นเดือนมิถุนายน

3. รับหนังสือรับรองคุณสมบัติจากโครงการในเดือนกรกฎาคม

4. เมื่อได้หนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารอื่นๆ แล้ว สามารถนำไปยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตประเทศนั้นๆ ได้เลย

 

สำคัญโปรดอ่าน 

ถามว่าทำไมต้องแจ้งตั้งแต่ตอนนี้ เนื่องจากเพราะเมื่อเปิดรับสมัครโควต้าจะเต็มเร็วมากๆ เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก ดังนั้นควรติดตามข่าวสารให้ดี แอดมินจะมาแจ้ง ให้ทราบเมื่อโครงการเปิดรับสมัคร ฝากกดติดดาวเพจ : โลกของน้องงง – งานดี ด้วยนะคะ www.GOODJOBBKK.com อัพเดทข่าวสาร ทุน และ การทำงานต่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ dcy.go.th

Loading...
Load More Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

กรมการจัดหางาน รับสมัคร ไปทำงานญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 ไปถูกกฎหมาย ตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรี

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคนไทยไปฝึกงา…