Home งานต่างประเทศ โอกาสมาถึงแล้ว รับสมัครคนไทยไปทำงานไต้หวัน วุฒิ ม.3 รายได้ดี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
โอกาสมาถึงแล้ว รับสมัครคนไทยไปทำงานไต้หวัน วุฒิ ม.3 รายได้ดี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

โอกาสมาถึงแล้ว รับสมัครคนไทยไปทำงานไต้หวัน วุฒิ ม.3 รายได้ดี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ประกาศรับสมัครคนไทยเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ประเทศไต้หวัน ในตำแหน่งพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จำนวน 40 อัตรา ผู้ที่สนใจกรุณาอ่านประกาศรับสมัครโดยละเอียด

หลังจากที่โลกของเราได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนทำให้กิจการต่างๆ ที่ทำการระหว่างประเทศต้องหยุดชะงักลง รวมทั้งการส่งออกแรงงานระหว่างประเทศด้วยที่ไม่สามารถทำได้ ล่าสุดเราทุกคนต่างก็คงได้ทราบข่าวดีเรื่องของวัคซีนกันแล้ว และหวังว่าวัคซีนจะช่วยให้โลกของเราเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ ทำให้ช่วงนี้ก็มีงานต่างประเทศเริ่มมีประกาศรับสมัครกันบ้างแล้ว ล่าสุดกรมการจัดหางานได้เปิดรับสมัครชายหญิง ไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ประเทศไต้หวัน ในตำแหน่งพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จำนวน 40 อัตรา แบ่งเป็นเพศชาย 14 อัตรา และเพศหญิง 26 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุ : ผู้ชาย 20-40 ปี ,ผู้หญิง 20-35 ปี
 2. ความสูง : ผู้ชาย 160-175 ซม. ,ผู้หญิง 150-165 ซม.
 3. สถานภาพการสมรสไม่จำกัด
 4. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 5. สายตาไม่สั้น และตาไม่บอดสี(ตาทั้งสองข้างต้องมองเห็นปกติในระดับ 1.0)
 6. หูทั้งสองข้างมีสมรรถภาพที่ได้ยินปกติในระดับ 0-25 เดซิเบล
 7. ร่างกายไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาสารเคมี
 8. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วีธีสมัคร โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร(ลิ้งค์ท้ายบทความนี้) ให้กรอกเอกสารใบสมัครให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ายสำหรับใช้ในการสมัครงาน (รูปถ่ายต้องแต่งกายให้เรียบร้อย) พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานในการสมัครใส่ซองและส่ง EMS มาตามที่อยู่ในประกาศรับสมัคร โดยเอกสารจะต้องถึงกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564  ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

Loading...
โอกาสมาถึงแล้ว รับสมัครคนไทยไปทำงานไต้หวัน วุฒิ ม.3 รายได้ดี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ประกาศรับสมัครคนไทยเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ประเทศไต้หวัน ในตำแหน่งพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จำนวน 40 อัตรา **ผู้ที่สนใจกรุณาอ่านประกาศรับสมัครโดยละเอียด**

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร ดังนี้

 1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ (มีลิ้งค์ท้ายบทความ)
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด
 5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 

ในกรณีที่สัมภาษณ์ผ่านผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานเท่าที่จำเป็น รวมแล้วประมาณ 18,000 บาท ดังนี้

 1. ค่ารูปถ่าย 
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี)
 3. ค่าตรวจสุขภาพ
 4. ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
 5. ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 6. ค่าวีซ่า
 7. ค่าตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 8. ค่าประกันสุขภาพไวรัสโคโรนา 2019
 9. ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 

โดยวิธีการคัดเลือกจะเป็นการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม skype กับนายจ้างไต้หวัน ทั้งนี้ในการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานจึงไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ทางเพจ โลกของน้องงง – งานดี และ www.GOODJOBBKK.com ไม่ได้คิดที่จะหยุดทำคอนเทนท์แต่เรากำลังรอให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อจะได้กลับมาหาข้อมูลการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาและงานต่างประเทศ ส่งให้ชาวไทยที่ใฝ่ฝันอยากไปทำงาน,ศึกษาต่อในต่างแดนได้สมหวังต่อไป

ลิ้งค์ข้อมูลการรับสมัครหนังสือประกาศจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัคร เงื่อนไขการจ้าง อัตราค่าตอบแทน รายละเอียดการคัดเลือก ใบสมัคร ขั้นตอนการรับสมัครโดยละเอียด ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่นี่ (สำหรับท่านที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม pdf ก่อนค่ะ)  http://lib.doe.go.th/Fileopen?filename=020400022537_0.pdf&fileno=1&docno=22537

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ  เบอร์โทรศัพท์ 02-245-1034

Loading...
Load More Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

กรมการจัดหางาน รับสมัคร ไปทำงานญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 ไปถูกกฎหมาย ตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรี

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคนไทยไปฝึกงา…